Previous Entry Share Next Entry
Najświaciejszaj Maryi Panny Karalewy Litwy i Polszczy!
lm_wkl


Nie admaulajuczy u niedaskanałaści Konstytucyi 3 Maja 1791 r., usio ż adznaczajem akt jaje pryniaćcia, jak znak Niezależnaści Reczy Paspalitaj Abodwuch Narodau. Daceńwajem jaje uznańnie dla haspadarstwawaj Religii Katolickaj u naszym Krai.


Daceńwajem, szto hetaja Konstytucyja śćwiardżała dziedzicznaść polska-litouskaha tronu i wypraulała szkodnuju elekcyjnaść. Uznajem, szto suświetny Kaścioł pauziau prawilnaje raszeńnie adnosna ustanauleńnia świata Maci Bożaj Karalewy Polszczy u hetym dni. Molimsia ab toje, kab hety dzień u buduczynie taksama stau światam i Maci Bożaj Karalewy Litwy.

Razumiejem heta  świata jak i świata Karalewy Litwy, chacia aposzni tytuł i nia uniesieny pakul u tekst Litanii da NMP. Niachaj Nasza Pani abaraniaje nasz Kraj ad usiakich nawałau. Abraz Matki Boskaj Łaskawaj u Lwowie, pierad jakim (zaraz tam kopia) Karol Polski i Wialiki Kniaź Litouski Jan Kazimier Waza pryświaciu Recz Paspalituju pad apieku Najświaciejszaj Maryi Panny.


  • 1
  • 1
?

Log in

No account? Create an account