Previous Entry Share Next Entry
Spaczuwańni Polskamu Narodu
lm_wkl
6 marca A.D. MMXII (2012) Marszałak Ligi Monarchicznaj WKL i starszynia Krajowaha Zhurtawańnia Litwinau p. Alaksandar Stralcov-Karwacki nawiedau Ambasadu Reczypaspalitaj Polskaj u Mieńsku-Litouskim i skłau wyrazy spaczuwańnia u źwiazku z czyhunacznaj katastrofaj jakaja spaścihła Polszczu u hetyja dni. Zapis byu zrobleny ad imia Litwinau kultury polskaj i biełaruskaj - abywatelau Ziamli Mieńskaj. Marszałak padkreśliu, iż moc Naroda spraudżwaje sia u wyprabawańniach.

Usim zahinuuszym:

Requiescat in Pace. Niachaj spaczywajuć u supakoi.

  • 1
  • 1
?

Log in

No account? Create an account