Previous Entry Share Next Entry
Kryż u Kurapatach ad katolikau, Litwinau i monarchistau
lm_wkl
A.D. MMXI (2011) miesiaca XII dnia XXIII katoliki, Litwiny i monarchisty u pradstaunikoch Ligi Monarchicznaj WKL i Krajowaha Zhurtawańnia Litwinau u Kurapatach - miescy masawaj likwidacyi niawinnych życharou Sowieckaha Źwiazu u pieraważnaj bolszaści Litwinau polskaj kultury z Kojdanauskaha pawietu - u miżwajenny czas Polskaha Nacyjonalnaha Pawietu u mieżach BSSR - ustalawali kryż la miejsca raniej ustalawanaha pradstaunikami Ligi Monarchicznaj WKL A.D. MMII (2002).

Ad imia zhadanych organizacyju pry ustanoucy kryża byli: panowie Alachnowicz Andrej, Kapucki Alaksandar, Jawid Bazyli, Winahradau Źmicier i Stralcou-Karwacki Alaksandar.

Praz niekatory czas na kryży budzie ustalawana adpawiedny szyld.

Pa ustaloucy kryża była admoulena madlitwa za duszy tut usich niawinna zabitych.

Niżej fotarelacyja:
  • 1
  • 1
?

Log in

No account? Create an account