Previous Entry Share Next Entry
Batlejka u Nawasiołkach Kojdanauskaha pawietu
lm_wkl
22-ha śnieżnia u wioscy Nawasiołki Kojdanauskaha pawietu u miascowaj szkole adbyła sia teatralnaja sztuka z Batlejkaj pryświeczanaja nadychodziaczamu Światu Bożaha Naradżeńnia. Reżyseram sztuki jość czalczynia Krajowaha Zhurtawańnia Litwinau z Kojdanawa pani Weronika Ściepulonak. Taksama pani Nina Bogińska z kolegami i koleżankami z Mieńsku-Litouskaha pierakazała dzieciam, szto udzielniczali u pastanoucy padarunki-smakoćci.

Niżej fotorelacyja iz spatkańnia:
?

Log in

No account? Create an account