Previous Entry Share Next Entry
Polska się budzi - Polszcza abudżaje sia!
lm_wkl
 Niahledziaczy na lewackija prowokacyi, Marsz Niepodległości adbyu sia i zhramadziu dosyć wialikuju kolkaść ludziej - kala 20 tys.

Tut video, jakoha nie pakazwali pa "polskich" kanałach:

http://www.youtube.com/watch?v=0lgLeATIGug&feature=feedlik

  • 1
(Deleted comment)
Czamu pan wyraszyu szto heta nacysty. Padaje sia treba adychodzić ad postsowieckaha daltonizmu, jaki źmieszwau nacyjonalizm, faszyzm, hitleryzm etc.

(Deleted comment)
Roźnica jość i istotnaja, kali hladzieć z punktu hledżańnia metodau taho czasu i siońniaszniaha dnia. Pa druhoje jość reczy ważniejszyja za ziamny świetahlad. Heta katoliki i jak katolik, ja wiadoma na ich baku. Nie kożnaja imperyja dla mianie maje wartaść, ale imperyja katolickaja, kaliż jana niemażliwaja, to tady lepsz katolickaja respublika.

(Deleted comment)
A pan upeunieny, szto hety Reich użo dakładna paustanie? Czamu pan hetak adnabakowa usio usprymaje? A dzie imperskaja szyrynia świetahladu? "Faszyzujące" (heta mienawita faszyzujuczyja grupy, jakija faszystami nie źjaulajucca i nikoli nie stanuć) u postmodernizmie jak i inszyja buduć tolki marginalnaj mienszaściu. Ich pamknieńni czastkowa źjaulajuć sia sprawiadliwymi ( u tym szto datyczyć wiery i patryjotycznych kasztousnaściau - chiba pan taksama nia byu by suprać, kab chtości addawau żyćcio za Imperyju? a jany jakraz i kazali: Oddać życie za Ojczyznę - to jest honor dla mężczyzny!) I tolki u hetym ja ich padtrymliwaju. A uwohule u paustańnie ichniaha Reichu ja nia wieru.

(Deleted comment)
Pry hetym pan czamuści nie źwiartaje uwahi na liberalnaje unifikatarstwa u suświetnych masztabach?

(Deleted comment)
Hetyja "fantomy" pawodle panawaha wyrazu jość jak najbolsz realnyja polityki, jakija wałodajuć realnaj u adroźnieńni ad nas uładaj i utwaryli najbolsz uniformistyczny suświet z usich, jakija koliś na ziamli istnawali. Moża usio ż nia warta pierakładać "so zdorowoj gołowy na bolnuju" i winawacić wa usim marginalnych nacyjonalistau, jakija nikoli nie byli i chutczej za usio nia buduć pry uładzie.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account