Previous Entry Share Next Entry
Siarżuk Wituszka - Requiescat in Pace
lm_wkl
Siarżuka z nami niama, ale choczacca wieryć, szto jon u lepszym świecie. Jon nie kazau ja wieru, jon kazau ja wiedaju... Ja z hetym nie pahadżau sia, pakolki liczyu i liczu, szto czaławiek nadta kwołaja istota kab nieszta "wiedać". Siarżuk wieryu u czaławieka - u hetym byu jaho romantyzm. Ale ja usio adno budu prasić Boha u Trojcy Adzinaha pryniać jaho duszu.

P.S. Jon nia byu Litwinam, ale jon byu Wilenczukom, a heta stalica Litwy.

?

Log in

No account? Create an account