Previous Entry Share Next Entry
Pamierła Aryna Wiaczorka...
lm_wkl


9 krasawika AD 2012 pamierła Aryna Wiaczorka, jakaja uważała siabie za Litwinku i abywatelku WKL. U jaje byli supiareczliwyja religijnyja pohlady, ale lubou da siaredniawieczcza, była szczyraj. Requiescat In Pace.

  • 1
Naszyja pahlady usio rouna vypravić Pan Boh. Nie biaz hetaha. Heta aśviedamlali navat sv. Auhuscin i sv. Tamasz. Ale kali chto szczyra kachaje siaredniawieczcza, nia moża mieć kryvaha sumliennia. Hetaha dastatkova, kab usio astatniaje moh zrabić Pan Boh.
Prymi, Boża, duszu słuhi svajej Aryny, kab nabożnymi malitvami naszymi dastupiła adpuszczennia usich hrachou, jakoha zausiody żadała.

Ojcza Karal, u hetaj sytuacyji ja znajszoŭ duży pazytyŭ, jak na maju dumku. Pa-druhoje, ś.p. Aryna pa insulcie tym nia doŭha pakutwała. Pa-pierszaje, ci-ż nie bujnaja łaska Bożaja ŭ tym, kab atrymać udar u Wialikuju Subotu, i adyjści ŭ Aktawu Zmartwychustańnia.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account