Previous Entry Share Next Entry
Wialikalitouskaja porpaganda u Litouskaj Respublicy
lm_wkl
U wieraśni 2011, na kanale LNK u Litouskaj Respublicy u pogramie "Biez tabu" wyjszau nastupny karotki reportaż:

http://www.betabu.lt/video/5aejgh

Niżej pierakład:

Niewierahodna, ale u bliżejszym czempionacie Europy Biełarusy buduć pierażywać za Litwu!
U Litwu prybyu pradstaunik partyi BNF Alaksandar Stralcou, jaki śćwiardżaje, szto Litoucy i Biełarusy heta tyja ż samyja Litoucy: „Pakolki Biełarusy heta taksama bałty, tolki sławianizawanyja bałty. My haworym zaraz pa biełarusku ci pa polsku, ale heta byli bałty.” Pan Alaksandar jak i tysiaczy Biełarusau ciapier, szukaje swaje karani – i usie hetyta karani wyrastajuć z adzinaj dziarżawy: "Litoucy i Gudy (Biełarusy) utwarali adzinstwa u Wialikim Kniastwie Litouskim u jakim my mieli supolnuju dziarżaunaść i supolny patryjatyzm". Chacia dzieci pana Alaksandra chodziać u biełaruskuju szkołu, usie wyuczać taksama i litouskuju mowu. Dzieciam pry chroście byli nadany litouskija imiony: Stefan Kazimier, Żygimont Uładzisłau, Maryja Tereza, a starejszamu Witaut! – „My nadali swaim dzieciam litouskija imiony, bo my Gudy (Biełarusy) taksama bałty i można skazać Litoucy”, - każa pan Alaksandar. Kaliści Litoucy i Biełarusy mieli supolnuju dziarżawu na praciahu nawat 500 let. Można ab he tym dumać i ciapier: „Heta była supolnaja historyja, taksama historyja suczasnych Litwy i Biełarusi: terytoryi Litwy i Biełarusi byli adnoj dziarżawaj. Ale najbolsz pan Alaksandar nadaje honar litouskaj mowie. Jak mowaznauca (amatar) jon wiedaje, szto heta najstarejszaja, najmiesz źmienienaja z mowa Europy: „Litouskaja mowa – najstarejszaja z indaeurapejskich mowa, maje supolnuju leksyku z łacin skaj, niamieckaj i sławianskimi mowami” – każa pan Alaksandar. Kaliści Litoucy byli wialikimi prabaćkami europejskich narodau, tamu moża i siońnia nam pawinna należać zołata czempionatu Europy. My wyjhrajem!
P.S. Nadpis, szto czasam źjaulajecca na ekranie: „Alaksandar Stralcou. Biełarus. Litouski patryjot.

  • 1
Літоўскія інтэлектуалы Альгіс Міцкунас (Агаё, ЗША) і Віргініюс Савукінас (Вільня) выступілі з ідэяй стварэньня «Вялікай Літвы» ў разьдзеле «Рынг меркаваньняў» на інфармацыйным партале delfi.lt. Знаёмім вас з тэкстам гэтай публікацыі.

http://www.svaboda.org/content/article/24395372.html

  • 1
?

Log in